Dasbodh Text
(2.06 MB)

Marathi Dasbodh
(2.81 MB)

Shrimat Dasbodh-Shabda Ovi Suchi
(9.76 MB)

Shrimad Dasbodh (ppt) (3.75 MB)

Dasbodh Nityapath

(171 KB)

Shrimat Dasbodh

(2.68 MB)

Shree Samarth Katha Sugandh

(4.75 MB)
Manobodh1
(191 KB)
Manobodh2
(401 KB)
Manobodh3
(281 KB)
Manobodh4
(282 KB)

Swadhyay Manobodh

(2.12 MB)

Samartha
krupechi Vachane

(261 KB)

Shreemat Dasbodh Dashak 1 Samas9

(152 KB)

Shrimat Dasbodh Sankshipt

(193 KB)
Manache Shlok Jeevanabodh
Dr. Ramchandra Dekhane (73 KB)
Samarthanchee Bharude
Dr. Ramchandra Dekhane (56 KB)
Shreemat Dasbodhachi
Shree Sanket Kubadi

Shree Hansraj Swami
(5.80 MB)
Lekhankriya Nirupan (81.8 KB)
Dasbodh Abhyaspaddhat (977 KB)
Leadership Dasbodh (121 KB)
Samagra Granth Part1
(41.4 MB)
Samagra Granth Part2
(39.4 MB)
Dasbodh Maze Maher
(8.84 MB)
Padavi Varacha Dasbod
(31.02 MB)

Manache Shlok

(187 KB)
Kalyanswami Hastakshar (11.7 MB)
Sajjan Gadavaril Upasana
(295 KB)
Shree Samarth Ramdas
Krut Aatmaram

(100 KB)
Soliv Sukh
(185 KB)
Akara Marutinchi Mahiti
(37 MB)
Dainadin Upasana Shivthar
(46.6 MB)
Ram Mantranche Shlok
(62 KB)
Rashtraguru
Swami Govinddev Giri
(Acharya Kishor Vyas)
(60 KB)
Samarthancha Prapanch Bodh

Yashwant Joglekar
(636 KB)

Shree Kalyan swami Charitra
(4.42 MB)

Sant Ramdas Aani

Sant Tukaram
(108 KB)

Guru Geeta

(144 KB)

Karunashtake

(23 KB)

Devi Stavane

(91.8 KB)

Vinobanche Samarth Smaran

(14 KB)

Vidyarthyanche Ramdas

(3.52 MB)
This PDF opens with
Adobe Reader 7 and above

Yuvakanche Ramdas

(5.09 MB)

Bhimrupi

(799 KB)
Samarthanchi Smruti Sthale (1.06 MB)
Samarth Rajkaran (1,221 KB)
Manachi Shreshthata Va Samarthya-Manojay
(150 KB)
Vyavasthapanacha Mahamantra - Dr. Ashwin Bhagwat (94.2 KB)
Smrutiganth Dhule - Sunil Chincholkar (2.91 MB)
Shree Samarth Abhipret - Lokneta (3.93 MB)
Articles by Dr. Sudhir Nirgudkar
Samarthanchi Smrutisthane 1 (617 KB)
Samarthanchi Smrutisthane 2 (692 KB)
Articles by P.K. Atre (1.76 MB)
Shree Samarthancha Sevabhav
- Shree Mohanbua Ramdasi
 (50 KB)
Articles Books
Samajik Karyakarta Ke Gun(612 KB)

Samarth Bodhamrit
(667 KB)
Rashtraguru
Swami Govinddev Giri
(Acharya Kishor Vyas)
(60 KB)

Manobodh
(312 KB)

Shri Kalyan Swami Charitra
(679 KB)
Manua Mere
Ashok Joshi(156 KB)
Man Ki Ankhe Khol
Nalini Kale(661 KB)

Vidhyathiyo ke Shree Samarth Ramdas
Dr. Mohan B. Bandey(1771.52 KB)
Articles Books
No Articles
Sanskrut Manache Shlok
(4.66 MB)
Samartha Sanskrit Ekankika
(73.8 KB)
Manobodh
(55.4 KB)
Articles Books
No Articles
Manobodh - Kannad
(44.9 MB)
Dasbodh - Kannad 1
(504 KB)
Dasbodh - Kannad 2
(1.51 MB)
Articles Books
No Articles

Sindhi Dasbodh
(1.68 MB)

Note : Depending upon internet connection speed and file size, download time may vary from minutes to hours.