Shreemat Dasbodh Abhyas Upkram
Shreemat Dasbodh Abhyas Upkram
 
Samas   Dashak Dashak Ovi Sankhya Samas Name of the Samas Ovi Sankhya Audio Ovi Audio Samas Time in Minutes File Size KB
1 1 Stava 326 1.1 Grantharambh lakshan 38 151 1.1 to 1.5 31 7221
2 1.2 Ganesh Stavan 30
3 1.3 Sharada Stavan 26
4 1.4 Satguru Stavan 31
5 1.5 Sant Stavan 26
6 1.6 Shrotejan Stavan 23 175 1.5 to 1.10 35.25 8308
7 1.7 Keshav Stavan 34
8 1.8 Sabha Stavan 29
9 1.9 Paramarth Stavan 27
10 1.10 Nardesh Stavan 62
11 2 MurkhaLakshan 470 2.1 Murkh Lakshan 74 225 2.1 to 2.5 43.2 10158
12 2.2 Uttam Lakshan 42
13 2.3 Kuvidya Lakshan 40
14 2.4 Bhakti Nirupan 27
15 2.5 Rajogun Lakshan 42
16 2.6 Tamogun Lakshan 41 245 2.5 to 2.10 48.13 11304
17 2.7 Sattva gun Lakshan 88
18 2.8 Sadvidya Nirupan 32
19 2.9 Virakta Lakshan 43
20 2.10 Padhatmurkah 41
21 3 Swagun Pariksha 581 3.1 Janma Dukha 53 276 3.1 to 3.5 51.22 12041
22 3.2 Swagun Pariksha -A 65
23 3.3 Swagun Pariksha -B 48
24 3.4 Swagun Pariksha -C 54
25 3.5 Swagun Pariksha -D 56
26 3.6 Adhyatmik Tap 56 305 3.5 to 3.10 55.12 12940
27 3.7 Adhibhautik Tap 87
28 3.8 Adhidaivik Tap 29
29 3.9 Mrutyu Nirupan 59
30 3.10 Vairagya Nirupan 74
31 4 Navavidha Bhakti 295 4.1 Shravan Birupan 34 149 4.1 to 4.5 29.47 6982
32 4.2 Keertan 31
33 4.3 Namsmaran 25
34 4.4 Padsevan 26
35 4.5 Archana 33
36 4.6 Vandana Bhakti 25 146 4.5 to 4.10 20.15 4750
37 4.7 Dasya Bhakti 28
38 4.8 Sakhya Bhakti 32
39 4.9 Atma Nivedan 30
40 4.10 Mukti ChatuShtyay 31
41 5 Mantrancha 573 5.1 Guru Nishchaya 46 298 5.1 to 5.5 58.31 13716
42 5.2 Guru Lakshan 73
43 5.3 Shishya Lakshan 104
44 5.4 Upadesh Lakshan 36
45 5.5 Bahudha Nirupan 39
46 5.6 Shuddha Dnyan 75 275 5.5 to 5.10 50.02 11728
47 5.7 Baddsha Lakshan 49
48 5.8 Mumukshu 44
49 5.9 Sadhak Nirupan 62
50 5.10 Siddha Lakshan 45
51 6 Devshodhan 413 6.1 Devshodhan 31 163 6.1 to 6.5 3.28 7584
52 6.2 Brahmapavan 45
53 6.3 Mayodabhav 37
54 6.4 Brahmanirupan 24
55 6.5 Maya Brahma Nirupan 26
56 6.6 Srushti Kathan 60 250 6.5 to 6.10 47.45 11196
57 6.7 Sagun Bhajan 45
58 6.8 Drushya Nirasan 50
59 6.9 Saar Shodhan 34
60 6.10 Anirvachya 61
61 7 Chauda Bhramacha 564 7.1 Mangalacharan 61 265 7.1 to 7.5 47.52 11222
62 7.2 Bhram Nirupan 55
63 7.3 Chaturdash Brahma Nirupan 53
64 7.4 Vimal brahma Nirupan 52
65 7.5 Dvaith Kalpana 44
66 7.6 Baddamuktata 65 299 7.5 to 7.10 55.31 13017
67 7.7 Sadhana Pratishthan 74
68 7.8 Shravan Nirupan 50
69 7.9 Shravan Nirupan 60
70 7.10 Dehant Nirupan 50
71 8 Mayodbhav nam 644 8.1 Devdarshan 60 312 8.1 to 8.5 59.06 13855
72 8.2 Sookshma ashanka 55
73 8.3 Sookshma ashanka 67
74 8.4 Sookshma Panchbhute 60
75 8.5 Sthool Panchbhute 70
76 8.6 Duschita Nirupan 54 332 8.5 to 8.10 60.08 14099
77 8.7 Moksha Lakshan 66
78 8.8 Aatma Darsan 70
79 8.9 Siddha Lakshan 60
80 8.10 Shoonyatva Nirupan 82
81 9 Gun Roop 427 9.1 Aashanka 29 200 9.1 to 9.5 38.58 9137
82 9.2 Brahma Nirupan 41
83 9.3 Nisandeh Nirupan 45
84 9.4 Janpan Nirupan 44
85 9.5 Anuman Nirasan 41
86 9.6 Gunurup Nirasan 54 227 9.5 to 9.10 41.47 9799
87 9.7 Vikalpa Nirasan 57
88 9.8 Dehant Nirupan 38
89 9.9 Sandeh Nirupan 41
90 9.10 Sthiti Nirupan 37
91 10 Jagjjoti Nam 354 10.1 Antakaran eak 31 151 10.1 to 10.5 29.57 7024
92 10.2 Deh Ashanka 25
93 10.3 Deha Ashanka Shodhan 21
94 10.4 Beej lakshan 46
95 10.5 Panch Pralay Nirupan 28
96 10.6 Bhram Nirupan 40 203 10.5 to 10.10 38.31 9034
97 10.7 Sagun Bhajan 31
98 10.8 Prachiti Nirupan 34
99 10.9 Purush - Prukruti 30
100 10.10 Chalachal Nirupan 68
101 11 Bheem Dashak 287 11.1 Siddhant Nirupan 44 171 11.1 to 11.5 34.31 8093
102 11.2 Chatvar Nirupan 40
103 11.3 Shikavan Nirupan 30
104 11.4 Saar Vivek Nirupan 30
105 11.5 Rajkaran Nirupan 27
106 11.6 Mahant lakshan 19 116 11.5 to 11.10 24.11 5673
107 11.7 Chanchal Nadi 22
108 11.8 Antaratma Nirupan 25
109 11.9 Upadesh nirupan 25
110 11.10 NiSpruh vartanuk 25
111 12 Vivek Vairagya 280 12.1 Vimal Lakshan 20 125 12.1 to 12.5 24.4 5787
112 12.2 Pratyaya Nirupan 30
113 12.3 Bhakti Nirupan 33
114 12.4 Vivek Vairagya 20
115 12.5 Atma Nivedan 22
116 12.6 Srustikram Nirupan 31 155 12.5 to 12.10 32.31 7624
117 12.7 Vishay Tyag 31
118 12.8 Kaalrup Nirupan 34
119 12.9 Yatna Sikavan 30
120 12.10 Uttam Purush Lakshan 29
121 13 Namrup 300 13.1 Atmanatma vivek 31 132 13.1 to 13.5 26.47 6282
122 13.2 Sarasar Nirupan 30
123 13.3 Ubharani Nirupan 22
124 13.4 Pralay Nirupan 24
125 13.5 Kahani Nirupan 25
126 13.6 Laghubodh 31 168 13.5 to 13.10 32.33 7633
127 13.7 Pratya Nirupan 30
128 13.8 Karta Vivaran 38
129 13.9 Atma Vivran 40
130 13.10 Shikavan Nirupan 29
131 14 Akhand Dhyan Nam 406 14.1 NiSpruh lakshan 80 232 14.1 to 14.5 43.1 10123
132 14.2 Bhiksha Nirupan 22
133 14.3 Kavitva Kala Nirupan 54
134 14.4 Keertan Lakshan 35
135 14.5 Harikatha Lakshan 41
136 14.6 Chaturya Lakshan 33 174 14.5 to 14.10 33.13 7790
137 14.7 YugDharma Nirupan 40
138 14.8 Akhand Dhyan Nirupan 49
139 14.9 Shashvat Nirupan 31
140 14.10 Maya Nirupan 21
141 15 Atma 337 15.1 Chaturya lakshan 35 158 15.1 to 15.5 29.44 6973
142 15.2 Nispruha vyaap 30
143 15.3 Shreshthya Atma 30
144 15.4 Shashvat Brahma 31
145 15.5 Chanchal Lakshan 32
146 15.6 Chaturya Vivaran 30 179 15.5 to 15.10 32.58 7732
147 15.7 Adhordh Niruapan 42
148 15.8 Sookshma Nirupan 40
149 15.9 Pindotpatti 34
150 15.10 Siddhant Nirupan 33
151 16 Saptati Anvayacha 302 16.1 Valmiki Stavan 21 134 16.1 to 16.5 27.18 6404
152 16.2 Surya Stavan 22
153 16.3 Pruthvi Stavan 30
154 16.4 Aap Nirupan 31
155 16.5 Agni Nirupan 30
156 16.6 Vayu Stavan 34 168 16.5 to 16.10 32.3 7621
157 16.7 Mahadbhut Nirupan 43
158 16.8 Atmaram Nirupan 31
159 16.9 Nana Upasana 29
160 16.10 Gunbhoot Nirupan 31
161 17 Prakruti- Purush 297 17.1 Devbalatkar 30 149 17.1 to 17.5 28.38 6715
162 17.2 ShivShakti 34
163 17.3 Shravan Nirupan 30
164 17.4 Anuman Nirasan 31
165 17.5 Ajapa Nirupan 24
166 17.6 Dehatma Nirupan 32 148 17.5 to 17.10 28.2 6645
167 17.7 Jagjeevan Nirupan 30
168 17.8 Tatva Nirupan 34
169 17.9 TanuChatuShtya 22
170 17.10 Tonap Siddha 30
171 18 BahuJinasi 288 18.1 Bahudevsthan 24 147 18.1 to 18.5 29.05 6823
172 18.2 Sarvadnya sang 30
173 18.3 Nispruh Shikavan 20
174 18.4 Dehdurlabh Nirupan 40
175 18.5 Karant Pariksha 33
176 18.6 Uttampurush Nirupan 22 141 18.5 to 18.10 28.04 6581
177 18.7 Janaswabhav nirupan 20
178 18.8 Antardev 25
179 18.9 Nidra 24
180 18.10 Shrota Awalakshan 50
181 19 Shikavan 285 19.1 Lekhan kriya Nirupan 20 134 19.1 to 19.5 25.57 6085
182 19.2 Vivaran Nirupan 23
183 19.3 Karant lakshan 30
184 19.4 Sadev Lakshan 31
185 19.5 Dehmanya Nirupan 30
186 19.6 Buddhivad Nirupan 30 151 19.5 to 19.10 28.59 6797
187 19.7 yatna Niriupan 30
188 19.8 Upadhilakshan Nirupan 30
189 19.9 rajkaran Nirupan 31
190 19.10 Viveklakshan Nirupan 30
191 20 Poorna Dashak 308 20.1 Poornapoorn Nirupan 30 150 20.1 to 20.5 29.52 7003
192 20.2 Srushti trividh Nirupan 30
193 20.3 Sookshma Namabhidhan 30
194 20.4 Atma Nirupan 30
195 20.5 Chatvar Jinnas 30
196 20.6 Aatmagin Nirupan 30 158 20.5 to 20.10 31.11 7312
197 20.7 Atma Nirupan 31
198 20.8 Dehkshetra Nirupan 30
199 20.9 Sookshma Nirupan 30
200 20.10 Vimalabrahma Nirupan 37